Game Avatar

Game Avatar

Home Giới thiệu Tải game Nạp tiền
Home - Hướng Dẫn Nạp Tiền Game Avatar

Xứ sở Diệu Kỳ:

TD12 LUONG8 tài khoản gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)

TD12 NAP8 tài khoản gửi 8624 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)

TD12 NAP8 tài khoản gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

Ví dụ: tài khoản đăng nhập game của bạn là abcd thì cú pháp như sau:

TD12 LUONG8 abcd gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)

TD12 NAP8 abcd gửi 8624 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)

TD12 NAP8 abcd gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

Xứ sở Thần Tiên:

TD12 LUONG7 tài khoản gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)

TD12 NAP7 tài khoản gửi 8624 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)

TD12 NAP7 tài khoản gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

Ví dụ: tài khoản đăng nhập game của bạn là abcd thì cú pháp như sau:

TD12 LUONG7 abcd gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)

TD12 NAP7 abcd gửi 8624 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)

TD12 NAP7 abcd gửi 8724 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)